OP戦 対 大阪畷ヤング

1回戦
チーム(R)1234567合計
大阪畷ヤング30014008
滋賀ヤングスターズ00003003
ピッチャーキャッチャー二塁打三塁打ホームラン
日野・太田・岩橋 坂本浜浦  
2回戦
チーム(Jr)1234567合計
大阪畷ヤング00100  1
滋賀ヤングスターズ5200  12
ピッチャーキャッチャー二塁打三塁打ホームラン
 武村・村井周 岩橋鈴木  坂本
3回戦
チーム(SJr)1234567合計
大阪畷ヤング20470  13
滋賀ヤングスターズ11222  8
ピッチャーキャッチャー二塁打三塁打ホームラン
前岡・浜浦
村井周
 岩橋  岡田 岩橋